Centrum Edukacji i Biznesu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Racławicka 26 jest następcą po Przedsiębiorstwie Centrum Oszczędzania Energii Sp.z o.o.

W dniu 10 października 2006r Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy dokonał zmiany w krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000243318 dział 1 – i wykreślił Przedsiębiorstwo Centrum Oszczędzania Energii Sp. z o.o. wpisując CENTRUM EDUKACJI I BIZNESU SP. Z O.O.

W KRS Centrum Edukacji i Biznesu Sp.z o.o. zarejestrowana jest pod numerem 0000243318.
Nr identyfikacyjny REGON : 350206650
Numer NIP: 677-001-14-51
Kapitał Spółki: 275 000 zł

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem pomieszczeń podmiotom gospodarczym, świadczenie usług hotelowych oraz handel profesjonalnymi artykułami fryzjerskimi.
Adres siedziby Spółki : 30-075 Kraków ul. Racławicka 26
Adres korespondencyjny : 44-109 Gliwice ul. Zawadzkiego 24A
Kapitał Spółki: 275 000zł